L'objectiu sembla i es senzill: Disparar la càmera quan algun objecte (Un ocell, un animaló, allo que ens interessi) interrompi un raig de llum. Per aixo, evidentment, ens fa falta un emissor i un receptor de llum.

barrera tancada

Per exemple un punter làser i una fotoresistència (O LDR ) En l'exemple de dalt, un làser il·lumina una fotoresistència que forma part d'un divisor de tensió.  Quan el llum del làser arriba a la fotoresistència, aquesta redueix la seva resistència, i el voltatge  a Vout augmenta.

barrera tancadaQuan un objecte s'interposa entre l'emissor i el receptor, el raig no arriba a la fotoresistència,  la resistència d'aquesta augmenta, i el voltatge a Vout baixa. 

Llegeix més: FOTOGRAFIAR AMB BARRERA D'INFRAROJOS